06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Lycka till hos SD, Åke

Insändare: Replik

SD. Du har länge fått fritt spelrum på insändarsidorna Åke Rutgersson, och tyvärr är det sällan någon som vågar bemöta dina uttalanden på grund av din aggressiva läggning. Det är ett mycket kostsamt cv du dragit på dig genom åren på grund av detta.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Du har uppfattat det helt rätt. Alliansens budget kommer inte lägga några besparingar på någon nämnd nästa år. I det arbete som föregått budgeten har sektor stöd och omsorg aviserat att de behöver 12. 5 mnkr nästa år. Detta har vi tagit fasta på och i den budget som fullmäktige tog beslut om förra måndagen får stöd och omsorg också 12. 5 mnkr samt full täckning för löneökningar. Beroende på vad som händer i lönerörelsen så bör detta bli ca 23-25 mnkr år 2017.

Du sitter på väldigt höga hästar och kritiserar både mig och andra och påtalar vitt och brett hur illa kommunen sköts. Så sent som i förra veckan stod du lunchkön på Jubileumsteatern och försökte högljutt provocera mig med glåpord och lögner om moderaterna. Det gör mig inget. Du är i mina ögon en god förebild för SD.

Har du hört talesättet om att sopa rent framför din egen dörr? Istället för att kritisera andra borde du stå för vad du har gjort och erkänna hur dyr du varit för skattebetalarna för att du inte kunnat sköta dig och hur mycket lidande du åsamkat människor genom bland annat misshandel. Brott som du också dömts för. Du har väl med ditt agerade knappast bidragit till Mariestads utveckling. Ditt agerade skrämmer folk och du förstör rent ut sagt Mariestads varumärke. Jag skulle inte vara så öppet kritisk mot andra om jag hade en sådan ryggsäck som du. Men, var och en står för sina handlingar. Du får stå för ditt agerande och jag för mina beslut.

Lycka till hos SD Åke!

Johan Abrahamsson

Kommunalråd (M)

Mariestads kommun

Du har uppfattat det helt rätt. Alliansens budget kommer inte lägga några besparingar på någon nämnd nästa år. I det arbete som föregått budgeten har sektor stöd och omsorg aviserat att de behöver 12. 5 mnkr nästa år. Detta har vi tagit fasta på och i den budget som fullmäktige tog beslut om förra måndagen får stöd och omsorg också 12. 5 mnkr samt full täckning för löneökningar. Beroende på vad som händer i lönerörelsen så bör detta bli ca 23-25 mnkr år 2017.

Du sitter på väldigt höga hästar och kritiserar både mig och andra och påtalar vitt och brett hur illa kommunen sköts. Så sent som i förra veckan stod du lunchkön på Jubileumsteatern och försökte högljutt provocera mig med glåpord och lögner om moderaterna. Det gör mig inget. Du är i mina ögon en god förebild för SD.

Har du hört talesättet om att sopa rent framför din egen dörr? Istället för att kritisera andra borde du stå för vad du har gjort och erkänna hur dyr du varit för skattebetalarna för att du inte kunnat sköta dig och hur mycket lidande du åsamkat människor genom bland annat misshandel. Brott som du också dömts för. Du har väl med ditt agerade knappast bidragit till Mariestads utveckling. Ditt agerade skrämmer folk och du förstör rent ut sagt Mariestads varumärke. Jag skulle inte vara så öppet kritisk mot andra om jag hade en sådan ryggsäck som du. Men, var och en står för sina handlingar. Du får stå för ditt agerande och jag för mina beslut.

Lycka till hos SD Åke!

Johan Abrahamsson

Kommunalråd (M)

Mariestads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.