16 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Om orm i Töreboda

insändare

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Jag har fått veta genom tidningen att det finns en stor orm i en privat familj som äter levande föda. Det är vilda djur, de ska, enligt lag, inte finnas i en köping, de ska vara på zoo.

Varför nöjer sig djurskyddsmyndigheten med sådant prat, att de behöver större utrymme. Otroligt ansvarslöst att finna sig i sådant prat. Nu kräver vi att få höra genom tidningen att den kommer bort från Töreboda.

Otroligt äckligt berörd Törebodabo

Jag har fått veta genom tidningen att det finns en stor orm i en privat familj som äter levande föda. Det är vilda djur, de ska, enligt lag, inte finnas i en köping, de ska vara på zoo.

Varför nöjer sig djurskyddsmyndigheten med sådant prat, att de behöver större utrymme. Otroligt ansvarslöst att finna sig i sådant prat. Nu kräver vi att få höra genom tidningen att den kommer bort från Töreboda.

Otroligt äckligt berörd Törebodabo