04 nov 2013 16:19

07 jan 2015 12:06

Prioritera barnen i förskolan

Insändare:

Barnomsorg
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Till alla pedagoger i förskolan: Känn inte så stor press, stress och frustration över blanketter, verktyg, dokumentation, reflektion, utvärderingar och projekt.

Ägna er tid åt barnen. Var närvarande, trygga och lyhörda vuxna som finns till hands. Det är vad alla vi föräldrar vill och önskar för våra barn!

Förälder

Till alla pedagoger i förskolan: Känn inte så stor press, stress och frustration över blanketter, verktyg, dokumentation, reflektion, utvärderingar och projekt.

Ägna er tid åt barnen. Var närvarande, trygga och lyhörda vuxna som finns till hands. Det är vad alla vi föräldrar vill och önskar för våra barn!

Förälder