15 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

:

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Från Vänsterpartiet drivs sedan en tid en kampanj mot privat ägande av vård, skola och omsorg där uttryck som ”företag ska inte kunna maximera sin vinst genom att servera vatten och knäckebröd utan pålägg” används.

Jag är enig med dem om att det viktigaste är att välfärden ska hålla en hög kvalité, men för mig handlar det om att brukarna ska få det bästa och det som de behöver, inte om vem det är som betalar ut lönen.

Kvaliteten och rätten att själv bestämma över sitt liv är det som är avgörande i Centerpartiets närodlade välfärdspolitik, inte vem som äger och driver verksamheten. Välfärdsdebatten i Sverige behöver handla mer om kvalitet och mindre om vinst. Vi är övertygade om att en mångfald av aktörer sporrar till kvalitetshöjningar i välfärden. Och det har vi också sett. Kvaliteten i välfärden har ökat med ökad valfrihet. Vi har fått fler vårdcentraler, kortare köer, och ökad tillgänglighet. Om vi på allvar vill ha valfrihet och mångfald i välfärden måste vi också tillåta vinster. Vinster är en förutsättning för att aktörer ska ha möjlighet att starta, driva och utveckla en verksamhet.

Det märkliga är att Vänstern accepterar att det med skattemedel byggs skolor, vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden av privata entreprenörer. Men när det gäller själva innehållet inom dessa väggar duger det inte längre, utan då kommer den socialistiska retoriken fram. Man börjar klaga över hur illa det kan skötas fastän det inte finns några som helst tecken på att det skulle vara några större kvalitetsskillnader vare sig det bedrivs offentligt eller privat.

De allra flesta välfärdsföretagen ägs av alldeles vanliga personer, ofta de som själva jobbar i bolagen. Det delas inte heller ut några enorma summor i aktieutdelning i branschen, så den bild som målas upp ligger långt från verkligheten.

Vi ska förbättra välfärden långsiktigt i Sverige. Det ska vi göra genom att vi har en konkurrenskraftig ekonomi där många människor jobbar, där vi bygger företag som har råd att betala sina skatter och driva produktion i Sverige. Då får vi in pengar till att bedriva en bra välfärd!

Jag tror att det är bra med valfrihet. Om vi ska klara en långsiktig uthållighet i finansieringen av välfärden behövs konkurrens, nytänkande och nya former. Välfärden ska vara skattefinansierad. Den ska vara lika för alla, och den ska vara av bra kvalitet. Det är Centerpartiets utgångspunkter för hur vi ser välfärden i Sverige.

Hans Johansson ( C)

2:e vice ordförande distriktsstyrelsen

Regionfullmäktigekandidat

Falköping

Från Vänsterpartiet drivs sedan en tid en kampanj mot privat ägande av vård, skola och omsorg där uttryck som ”företag ska inte kunna maximera sin vinst genom att servera vatten och knäckebröd utan pålägg” används.

Jag är enig med dem om att det viktigaste är att välfärden ska hålla en hög kvalité, men för mig handlar det om att brukarna ska få det bästa och det som de behöver, inte om vem det är som betalar ut lönen.

Kvaliteten och rätten att själv bestämma över sitt liv är det som är avgörande i Centerpartiets närodlade välfärdspolitik, inte vem som äger och driver verksamheten. Välfärdsdebatten i Sverige behöver handla mer om kvalitet och mindre om vinst. Vi är övertygade om att en mångfald av aktörer sporrar till kvalitetshöjningar i välfärden. Och det har vi också sett. Kvaliteten i välfärden har ökat med ökad valfrihet. Vi har fått fler vårdcentraler, kortare köer, och ökad tillgänglighet. Om vi på allvar vill ha valfrihet och mångfald i välfärden måste vi också tillåta vinster. Vinster är en förutsättning för att aktörer ska ha möjlighet att starta, driva och utveckla en verksamhet.

Det märkliga är att Vänstern accepterar att det med skattemedel byggs skolor, vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden av privata entreprenörer. Men när det gäller själva innehållet inom dessa väggar duger det inte längre, utan då kommer den socialistiska retoriken fram. Man börjar klaga över hur illa det kan skötas fastän det inte finns några som helst tecken på att det skulle vara några större kvalitetsskillnader vare sig det bedrivs offentligt eller privat.

De allra flesta välfärdsföretagen ägs av alldeles vanliga personer, ofta de som själva jobbar i bolagen. Det delas inte heller ut några enorma summor i aktieutdelning i branschen, så den bild som målas upp ligger långt från verkligheten.

Vi ska förbättra välfärden långsiktigt i Sverige. Det ska vi göra genom att vi har en konkurrenskraftig ekonomi där många människor jobbar, där vi bygger företag som har råd att betala sina skatter och driva produktion i Sverige. Då får vi in pengar till att bedriva en bra välfärd!

Jag tror att det är bra med valfrihet. Om vi ska klara en långsiktig uthållighet i finansieringen av välfärden behövs konkurrens, nytänkande och nya former. Välfärden ska vara skattefinansierad. Den ska vara lika för alla, och den ska vara av bra kvalitet. Det är Centerpartiets utgångspunkter för hur vi ser välfärden i Sverige.

Hans Johansson ( C)

2:e vice ordförande distriktsstyrelsen

Regionfullmäktigekandidat

Falköping