18 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Mörka inte hallens framtid

Debatt:

Det kan möjligen tyckas övermaga att i en tid då vi närmar oss julefrid och de överdådiga festborden ta upp frågan om Vänershofshallens vara eller icke vara. Men i det ögonblick då frågan faktiskt kräver ett framskjutet läge i beslutandeförsamlingen men inget tycks hända blev torsdagens MT en kick.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

I en kärnfull och absolut klar insändare krävs att den politiska ledningen bryter tystnaden och lägger alla kort på bordet. Jag vet inte vem Marcus Eklund är. En sak är dock klar. Han är långt ifrån ensam om att anse kommunledningens tystnad i rivningsfrågan som ytterst anmärkningsvärd. Låt vara att Centerpartiets talesman, Rune Skogsberg, så här i valrörelsens arla stund dyker i lådan och proklamerar att hans parti kan tänka sej att besluta om en utredning visar vad en renovering av den hotade kulturbyggnaden skulle komma att kosta! Gott så, men har inte denna fråga dryftas i de styrande grupperna inom politiker- och tjänstemannaleden?

Sannolikt är det så. Därför borde bland annat centerpartister och alla andra demokratiska representanter i det kommunala komplicerade styrsystemet gemensamt göra deklarationen: Vadsbohallen ska inte rivas! Den ska bevaras till eftervärlden! Den ska renoveras! Enkelt och rakt skulle vi gräsrötter få en indikation på relevant kommunledning och dennas förmåga och känsla för byggnader och miljöer som betytt oändligt mycket för en stads och en bygds utveckling.

Men icke så. För egen del kan jag inget annat än att uttrycka min stora respekt för bland andra Björn Tropp, som i MT med väl underbyggda faktaartiklar i väsentlig grad höjt statusen på hela frågan till en framskjuten plats på den kommunala agendan. Det duger inte att bara ignorera de synpunkter som nu blir allt klarare, nämligen de idéer som talar för att en renovering av hallen är den rätta vägen att gå. Något annat torde vara att rubricera som ett kulturmord, i en kulturskymning, i en kommun där mörkret faktiskt tätnar.

Det är givetvis förödande att notera den iskalla förmyndaranda, som i vissa frågor, tycks råda i en kommunledning som så här års, inför ett valår borde visa en smula ödmjukhet och våga träda fram med relevanta fakta och dessutom visa den goda viljan att delta i det öppna samtal om hallens vidare öden i denna tidnings spalter. Att mörka frågan om Vänershofshallens framtid är inget bra sätt att vinna väljarnas sympati!

Tystnaden från högsta ledning är oroväckande och obegriplig!

Olle Karlsson

Brommösund

I en kärnfull och absolut klar insändare krävs att den politiska ledningen bryter tystnaden och lägger alla kort på bordet. Jag vet inte vem Marcus Eklund är. En sak är dock klar. Han är långt ifrån ensam om att anse kommunledningens tystnad i rivningsfrågan som ytterst anmärkningsvärd. Låt vara att Centerpartiets talesman, Rune Skogsberg, så här i valrörelsens arla stund dyker i lådan och proklamerar att hans parti kan tänka sej att besluta om en utredning visar vad en renovering av den hotade kulturbyggnaden skulle komma att kosta! Gott så, men har inte denna fråga dryftas i de styrande grupperna inom politiker- och tjänstemannaleden?

Sannolikt är det så. Därför borde bland annat centerpartister och alla andra demokratiska representanter i det kommunala komplicerade styrsystemet gemensamt göra deklarationen: Vadsbohallen ska inte rivas! Den ska bevaras till eftervärlden! Den ska renoveras! Enkelt och rakt skulle vi gräsrötter få en indikation på relevant kommunledning och dennas förmåga och känsla för byggnader och miljöer som betytt oändligt mycket för en stads och en bygds utveckling.

Men icke så. För egen del kan jag inget annat än att uttrycka min stora respekt för bland andra Björn Tropp, som i MT med väl underbyggda faktaartiklar i väsentlig grad höjt statusen på hela frågan till en framskjuten plats på den kommunala agendan. Det duger inte att bara ignorera de synpunkter som nu blir allt klarare, nämligen de idéer som talar för att en renovering av hallen är den rätta vägen att gå. Något annat torde vara att rubricera som ett kulturmord, i en kulturskymning, i en kommun där mörkret faktiskt tätnar.

Det är givetvis förödande att notera den iskalla förmyndaranda, som i vissa frågor, tycks råda i en kommunledning som så här års, inför ett valår borde visa en smula ödmjukhet och våga träda fram med relevanta fakta och dessutom visa den goda viljan att delta i det öppna samtal om hallens vidare öden i denna tidnings spalter. Att mörka frågan om Vänershofshallens framtid är inget bra sätt att vinna väljarnas sympati!

Tystnaden från högsta ledning är oroväckande och obegriplig!

Olle Karlsson

Brommösund