Stora Levene Aries Transport AB
Mariestad Happy Homes Jacobs Färg & Golvtjänst
Skövde Skövde kyrkliga samfällighet
Älgarås Tobbe Gustavssons Bygg
Mariestad Packningsspecialisten
Skövde Nystedts Smides- & Mekaniska verkstad
Torsö Torsö Skärgårdsskola